Náramková teorie

Tohle je zárodek sekce náramková teorie. V ní by měla být shrnuta pravidla, která vám umožní vytvořit si návod na libovolný náramek (který najdete třeba na internetu) nebo si navrhnout náramek vlastní.

Zatím mě napadají tyhle kapitoly:

1. Šířka náramku, počet nití, barvy v náramku (jakýsi první pohled na náramek, vytvoření obrázku náramku, ze kterého se vychází v dalších krocích). Tato kapitola zde není ještě vložena.

2. Speciální náramky (v druhém kroku byste měli zjistit, jestli náramek, který chcete vázat nepatří například mezi náramky osově symetrické, náramky s pruhovaným pozadím, dvoubarevné náramky ze zpětných uzlíků nebo náramky s okrajem. Pokud ano, může vám to více či méně usnadnit vázání). Tato kapitola zde není ještě vložena.

3. Pravidlo pro vedení nití (v této kapitole se vám pokusím vysvětlit základní pravidlo, které platí pro vedení nití v náramku).

4. Trojúhelníkové pravidlo (jednoduché pravidlo, které vám pomůže při stanovení pořadí vázání uzlíků). Tato kapitola zde není ještě vložena.

3. Pravidlo pro vedení nití

Základní pravidlo, které platí při vázání, není nijak složité, ale je dobré si promyslet, co všechno z něho vyplývá. Toto pravidlo zní: váže se vždycky dolů (doprava nebo doleva), řada nikdy nemůže směřovat zpátky nahoru.  Ukážeme si to na obrázku (obr. 1). Zelené šipky znázorňují správný směr (dolů), červené šipky ten špatný (zpátky nahoru).

Pozn.: I v tomto případě ovšem platí, že výjimka potvrzuje pravidlo. To, že řada nikdy nemůže směřovat zpátky, se porušuje při vázání písmenkových náramků metodou č. 1 (písmenka ve čtvercové síti).

Pokud vám schéma z obr. 1 moc neřeklo, zkuste si promyslet následující příklad. Tento dvoubarevný náramek se spirálou vypadá na první pohled jednoduše. Když kreslíme stejnou spirálu na papír, zvládneme to jedním tahem. Neodborník by řekl, že se celá spirála váže jednou modrou nití a zbylé nitě budou žluté. Ale když si zkusíme světle modrou barvou znázornit vedení modrých nití, vidíme, že od druhého bodu lomu čáry bychom museli motat tím špatným směrem, tedy proti směru vázání! Co s tím? Potřebujeme další modrou nit, která bude na začátku náramku probíhat někde pod žlutými uzlíky a objeví se, až ji budeme potřebovat. Druhou modrou nití můžeme uvázat další kousek spirály (šest modrých uzlíků, vedení nitě je znázorněno fialovou barvou), ale ještě to není všechno, ještě zbývají tři modré uzlíky. Proto musíme vzít ještě třetí modrou nit (vedení nitě je znázorněno zeleně). Dále už se vzor opakuje.

Nyní zbývá už jen dořešit, kudy přesně budou tyto tři nitě probíhat pod vzorkem, aby se motiv mohl libovolněkrát zopakovat. Celkové řešení modrých nití vidíte na obrázku č. 4. Všechny uzlíky, ve kterých se lomí pomocné čáry, jsou zpětné. Ostatní uzlíky jsou základní. Váže se po šikmých řadách.

Pro vedení pomocných čar platí tahle obecná pravidla:

1. Dráha každé nitě se může různě lomit (klikatit), ale vede stále dolů, nikdy se nevrací zpět nahoru.

2. Čára může vést přes uzlíky jiné barvy. Znamená to, že v těchto uzlech je daná nit spodní nití.

3. Každým uzlíkem probíhají dvě nitě (to je jasné, uzlík se váže jednou nití kolem druhé, nemůže jich tam tedy být víc nebo míň).

Pokud vás zaráží, je v obrázku 4 prochází většinou uzlíků žádná nebo jen jedna nit, je to tím, že je to jen schéma modrých nití. Stejným způsobem by šlo nakreslit do obrázku vedení úplně všech 12 nití, ale bylo by to hodně nepřehledné. Vzala jsem pro příklad alespoň první a druhou žlutou nit zprava a zakreslila je do obrázku 5. Z předchozího obrázku máme vyřešené, kde se nacházejí zpětné uzlíky. Dráha nitě vede vždycky šikmo dolů, dokud nenarazí na okraj nebo zpětný uzlík. Tam se čára lomí.

Jedná-li se o základní uzlík nitě se v něm kříží, ve zpětném uzlíku se čáry jen "potkají" (viz obr. 6). Vidíte, že to naprosto přesně odpovídá skutečnosti. V obrázku 6 jsem totiž srovnala obrázky ze sekce uzly, se schématy, která vidíte zde (pomocné čáry pro oranžovou nit jsou červené, pomocné čáry pro modrou nit světle modré).

4. Dvě stejné nitě se můžou křížit jen v uzlíku jejich barvy (když tam máte dvě modré nitě, tak žlutý uzlík prostě neuvážete ).

5. Všimněte si v obrázku č. 5, jak to vypadá u okraje náramku. Dráha nitě vyběhne ven z náramku a hned se vrací zpátky. Důležité je, že čáry nemění směr v okrajových žlutých uzlech, to by totiž znamenalo, že jde o zpětné uzlíky.

Pokud jsou pro vás tahle pravidla nová, pojďme si ukázat, že nitě v náramku se takto podle pravidel "chovají", i když o tom nemáme třeba vůbec tušení. Vybrala jsem pro příklad vzor Gejzír (takhle výstižně ho pojmenovala, pokud vím, Lucia). Je hodně známý a oblíbený. Může se vázat v různých šířkách. Na našem obrázku je náramek Gejzír z 10 nití. My si ukážeme, jak probíhají modré nitě. Tento náramek má tu výhodu, že je už dopředu vidět, kde jsou zpětné uzlíky. Jsou ve všech bodech, kde vidíte lomy barevných linií (zpětné uzlíky jsou značené jako obvykle, tj. tečkou uprostřed).

Napřed postupujeme po modrých uzlech. Tam je vedení nití zřejmé na první pohled. Ale i v uzlech, kde modrá nit není vidět, se její dráha lomí podle výše uvedených pravidel. Body obratu jsou všechny zpětné uzlíky na které nit narazí, a okraj náramku. Postupujeme stále dolů, a jak vidíte, modrá nit se nám pod vzorkem vynoří opět tam, kde ji budeme potřebovat.

Copyright © Helena Tesařová