Vysvětlivky/How to Read Patterns

  1. Diagramy pro pokročilé (vše v jednom obrázku, all-in-1)
  2. Step-by-step (číslované) návody
  3. Další druhy návodů

1. Diagramy pro pokročilé (vše v jednom obrázku, all-in-1)

Tento typ návodů je velmi univerzální a v posledních letech (cca od roku 2006–7) se všeobecně na internetu rozšířil, což je velmi potěšitelné, protože náramky přátelství tak získaly jakýsi univerzální grafický jazyk, kterým spolu bez použití slov komunikují lidé z celého světa.

Zajímavé je, že diagramy zřejmě opravdu vznikly až s příchodem internetu, v knihách (alespoň v těch, které vyšly v Česku) je nenajdete, tam se používají jiné způsoby zakreslování, textové návody nebo kombinace obou těchto postupů.

Mzocho (velmi podobně také Lucia, Helena Tesařová...)

Příklad návodu z webu Mzocho

Stefan Hedman

Příklad návodu z webu Stefana Hedmana

Conny

Příklad návodu z webu Conny

Heather

Příklad návodu z webu Heather

Co mají tyto návody společného? Jde opravdu o totožný způsob zakreslování návodů? Možná vám to na první pohled nepřipadá...

Jde o grafické zobrazení náramku, kde vidíte jednotlivé barevně odlišené uzlíky budoucího náramku. Nahoře (někdy i dole) je zobrazeno rozvržení nití. Nejdůležitější je, že na u každého uzlíku je nějak graficky označeno jaký typ uzlu se má v tomto bodě vázat (základní vpravo, základní vlevo, zpětný na jednu nebo druhou stranu nebo středový).

Z diagramu (většinou) nepoznáte postup, volíte si ho dle vlastního uvážení. (Troufám si říct, že tohle je pro zkušené praktiky výhoda.)

V diagramu (většinou) nevidíte průběh dolních nití.

Proto také jde o návody pro pokročilé, začátečníci většinou potřebují krok po kroku rozkreslit průběh vázání, jistě uvítají i možnost kontroly správného pořadí nití před každým krokem i po něm.

Příklad diagramu pro pokročilé – Dvojitá šroubovice

Náramek Dvojitá šroubovice, příklad diagramuPřehled všech typů značek uzlíků, které se v diagramech vyskytují:

Přehled všech typů značek uzlíků

Všimněte si, že graficky jsou si značky používané různými autory velmi podobné. Také si všimněte, že značka pro překrývací uzlíky se v těchto typech návodů vůbec nepoužívá, není totiž potřeba.

Tato stránka pojednává o značení uzlíků v návodech, jestli hledáte návod jak uzly vázat, pokračujte sem.

V diagramech na tomto webu nenajdete průběh dolních nití mezi uzlíky. Vidíte pouze to, co je "nahoře". Tedy barvu a typ uzlíku.

Pozor na to, že každá z barev nití náramku se v diagramech na tomto webu znázorňuje dvěma různými barvami, např. v přehledu uzlíků je pro znázornění vázání šedými nitěmi použita kromě šedé také černá barva. Druhou (zde černou) barvou se kreslí typy šedých uzlíků (jednoduše řečeno: šedou na šedé by to nebylo vidět). Tento způsob jsem převzala z webu Mzocho. Stefan k zakreslení typu uzlíku používá černé šipky, Heather malé schématické černé značky, možností je více...

Jak se podle diagramů váže?

Postup vázání si můžete stanovit sami. Vždy platí, že se dá vázat po vodorovných řadách (ale to je způsob spíš pro začátečníky) nebo po véčkách od středu (^) nebo do středu (V). Ale lze vázat i jinak. Vždy ale musíte dodržovat trojúhelníkové pravidlo: uzlík se dá uvázat až poté, co jsou uvázány všechny uzlíky v trojúhelníku nad ním. Bližší vysvětlení najdete u Mzocho – Trójkątna reguła (Trojúhelníkové pravidlo).

Pomůcky pro čtení návodů

Nápad na praktickou pomůcku pro čtení návodů mi v červnu 2006 poslala kusa. Na skleněnou tabulku (např. z fotorámečku) se lihovou fixou (na CD) narýsují dvě úhlopříčky pod potřebným úhlem (nejčastěji 90°, ale ne vždy). Toto sklíčko se přikládá na vzorek. Dá se použít pro vázání po véčkách, i pro vázání podle líce vzoru (využívání trojúhelníkového pravidla). Podobně se dá použít i kousek tužšího papíru (jak vidíte na obrázku), ale sklíčko je univerzálnější.

Sklíčko – pomůcka pro čtení návodů

Sklíčko resp. papír – pomůcky pro čtení návodů

Stefanův generátor návodů – diagramů

Na Stefanově webu funguje skvělý generátor návodů. Pokud potřebujete zakreslit návod na libovolný náramek, a máte jasno, jaké je na začátku rozložení nití a jaké budou uzlíky v jednotlivých řádcích, můžete si (poměrně snadno a rychle) vyrobit vlastní diagram. Ten si pak můžete uložit do svého počítače jako obrázek, nebo (pokud si po vygenerování návodu zkopírujete svůj hodně dlouhý unikátní odkaz z řádku adresa vašeho prohlížeče) ho můžete komukoli jednoduše poslat mailem jako odkaz.

Tento návod na náramek Intarsie jsem vytvořila pomocí Stefanova generátoru návodů Pro příklad, obrázek a kód mého náramku Intarsie:

http://www.steffe.se/fb/generator_page.php?r=18&f=VRSRSVVSRSRV&k=dddDDD %0D%0AdddDD%0D%0AddddDD%0D%0AddddD%0D%0AddddDD%0D%0AdddDD%0D%0ADddDDD%0D%0ADddDD %0D%0ADDDDDD%0D%0ADDDdD%0D%0ADDDddD%0D%0ADDddd%0D%0ADDdddd%0D%0ADdddd%0D%0ADDdddd %0D%0ADDddd%0D%0ADDDddd%0D%0ArrDRR

Jakkoli to vypadá dost šíleně, princip je jednoduchý, vysvětlivky najdete přímo na Stefanově webu.

Čistou mřížku pro zakreslování návodů, stejnou jako používá Stefan, najdete i u Lucie na webu naramkypratelstvi.cz (v sekci Další info). S tou se ale pochopitelně pracuje v nějakém grafickém programu, diagram se sám nevytvoří.


2. Step-by-step (číslované) návody

Příklad step-by-step (číslovaného) návodu – Copánek

Náramek Copánek, příklad step-by-step (číslovaného) návoduV levé části step-by-step (číslovaného) návodu je vždy obrázek náramku (většinou jen té části vzorku, která se dá vázat stále dokola do potřebné délky) a v pravé části je nakreslený postup. Postup je rozfázovaný na jednotlivé kroky=čísla. Z detailní pravé části lze vyčíst mj. i správné postavení nití před každým krokem a po něm, což může sloužit pro kontrolu, pokud ještě nemáte s vázáním příliš zkušeností, nebo když uděláte chybu.

Písmenky a a b značím vázání odlišného (např. zarovnaného) začátku a konce, můžete to použít, ale nemusíte.

Přehled všech typů značek uzlíků, které se ve step-by-step (číslovaných) návodech vyskytují:

Přehled všech typů značek uzlíků

Určení počátečního postavení nití

Určení počátečního postavení nití Pokud vážete od řady 1a platí pořadí nití ve fialově ohraničeném obdélníku (oranžová, žlutá, oranžová, žlutá, oranžová, žlutá, červená, červená, červená).

Pokud vážete od řady 1 tak si najdete pořadí nití nad ní. Je to opět ohraničeno fialově (nepravidelným obrazcem). Počáteční pořadí nití je pak 3 x oranžová, 3 x červená, 3 x žlutá.

Při vázání postupujte podle čísel. Na návodu vpravo vidíte přesně to, co máte vázat. Tam kde je číslo kroku, tam řada začíná (číslo řady je nad prvním uzlíkem).

Kontrola správného pořadí nití při vázáníOpět použijeme příklad z náramku Copánek. Vážeme řadu 2. Na obrázku si před vázáním řady můžete zkontrolovat, jestli máte správné seřazené nitě. Jestli ano, můžete vázat. Váže se tou nití, která spojuje uzlíky v dané řadě. Vidíte že v tomto případě vezmete první nit z leva (má oranžovou barvu) a vážete s ní čtyři základní uzlíky vpravo.

Změna polohy nití v kroku číslo 2 Hlavní nit se tím přesune z první pozice na pátou. Což vidíte přímo v obrázku. Spodní nitě (jen ty nitě, přes které se vázalo) se o jednu pozici posunou. V návodu jsou spodní nitě vždy v místě uzlíků přerušené, je to proto, aby se nepletlo, která nit je v dané řadě vázací, a které nitě jsou spodní.

Na obrázku si můžete nyní zkontrolovat, jestli máte správné seřazené nitě po uvázání řady 2. Jak se na step-by-step (číslovaných návodech) značí zpětné, středové a překrývací uzlíky vidíte na celkovém přehledu všech druhů uzlíků o kousek níže.

Jedna řada (=jeden krok) představuje to, co se váže jednou určitou nití.

Řada může mít i pouze jeden uzlík a maximální délka řady je přes celý náramek (počet nití minus jedna).

Řada vždy směřuje šikmo dolů (nejen na návodu, ale i ve skutečnosti). Buď vlevo, nebo vpravo!

U osově symetrických vzorů (např. vzor Mravenec) jsou shodné protilehlé řady uzlíků označeny stejným pořadovým číslem. (Bylo by možné dvě protilehlé shodné řady značit např. 16 a 16', aby nevznikl omyl, že by se měly vázat stejnou nití. Doufám, že je to srozumitelné i tak.) Je jedno, jestli začnete pravou nebo levou řadou. Oproti tomu, když se dvě symetrické řady rozbíhají od společného středového uzlíku, píšu jen jedno číslo, ale jedná se samozřejmě o dvě spojené řady.


Základní uzel vázaný doprava (PP) Základní uzel vázaný doprava (PP)

Obrázek ukazuje řadu s jedním, resp. s pěti uzlíky. Všimněte si, jak probíhají spodní nitě.

Základní uzel vázaný doleva (LL)Základní uzel vázaný doleva (LL)

Obrázek ukazuje řadu s jedním, resp. s pěti uzlíky. Všimněte si, jak probíhají spodní nitě.

Zpětný uzel vázaný doprava a zpět doleva (PL)Zpětný uzel vázaný doprava a zpět doleva (PL)

Značení: bílá tečka uprostřed uzlíku.

Zpětný uzlík modrou nití kolem oranžové.

Zpětný uzlík bývá buď samotný (například při vázání náramku s okrajem), nebo stojí na začátku či konci řady (a zbytek řady tvoří základní uzlíky).

Zpětný uzel vázaný doleva a zpět doprava (LP)Zpětný uzel vázaný doleva a zpět doprava (LP)

Značení: bílá tečka uprostřed uzlíku.

Zpětný uzlík modrou nití kolem oranžové.

Zpětný uzlík bývá buď samotný (například při vázání náramku s okrajem), nebo stojí na začátku či konci řady (a zbytek řady tvoří základní uzlíky).

Středový uzlíkStředový uzlík

(váže se jako libovolný uzel, nejčastěji se používá PP nebo LL)

Středový uzlík je označený přeškrtnutím ve tvaru písmene x. Jde vždy o svázání dvou nití stejné barvy. Uzlíky se vážou v uvedeném pořadí v závislosti na tom, jestli řady směřují ke středovému, nebo od středového uzlíku.

Překrývací uzlíkPřekrývací uzlík (buď PP nebo LL)

V modré řadě vázané doprava je jeden překrývací červený uzlík LL (označený šikmým přeškrtnutím uzlíku).

V modré řadě vázané doleva je jeden překrývací červený uzlík PP (označený šikmým přeškrtnutím uzlíku).

Tato stránka pojednává o značení uzlíků v návodech, jestli hledáte návod jak uzly vázat, pokračujte sem.

3. Další druhy návodů

Dva výše zmíněné typ návodů 1. diagramy pro pokročilé a 2. step-by-step (číslované) návody nejsou pochopitelně jedinými používaným způsoby, jak zakreslit postup vázání náramků přátelství.

Nejrůznější step-by-step návody na náramky přátelství, tj. návody popisující postup vázání krok za krokem, obrázek za obrázkem, jsou velmi časté. Používá je např. Lucia, Marina Ulmer, nebo Mzocho (u některých náramků). Step-by-step návody používané na webu  naramky.info (dříve naramky.wz.cz) jsou specifické tím, že jednotlivé kroky jsou nakreslené v jednom obrázku, ve kterém se zároveň dají sledovat i změny v poloze vázacích nití.

Jak se dají návody zakreslovat jinak?

Na internetu se občas můžete setkat s průhlednými návody. Ty vypadají podobně jako obvyklé diagramy, tj. vše je zakresleno v jednom obrázku, ale nevidíte jaké uzlíky se mají v jednotlivých bodech vázat, ale jen směr důležitých nití. To může být značně matoucí, pokud jste zvyklí vázat podle obvyklých diagramů. Poznámka: Tenhle typ návodů dříve používala Mzocho. Na jejím webu k němu najdete stránku Wyjaśnienie poprzedniego sposobu opisu bransoletek (Vysvětlivky ke starším návodům). Nevím o žádném podobném návodu v angličtině. Několik poznámek, které by vám mohly pomoci lépe pochopit rozdíl mezi těmito dvěma druhy návodů najdete na tomto webu, na stránce Zkosená písmena.

Srovnání průhledných a obvyklých návodů

Poměrně hodně lidí také s oblibou váže podle psaných (textových) návodů. Ty používala dříve např. Heather, z českých webů si nevzpomínám na žádný, který by psané návody preferoval. Psané návody použila Sigrid Hennke ve své kultovní knížce „Nové doplňky z provázků“.

Copyright © Helena Tesařová