Fëanorská písmena (Tengwar)

Náramek One Ring to Rull Them AllJedná se o návody pro vázání do čtvercové sítě. Toto písmo vymyslel J. R. R. Tolkien. Používal je ve svých knihách, ve kterých psal o Středozemi. V knihách se ovšem dočtete, že tuto soustavu písmen vynalezl noldorský elf Fëanor .

Budu citovat z Dodatků ke knize Pán prstenů: soustava Tengwar obsahovala 24 prvotní písmena 1–24, seřazená do čtyř témar (sad), z nichž každá měla šest tyeller (stupňů). Byla také přídatná písmena, jejichž příkladem jsou písmena 25–36. Existoval také určitý počet tehtar (znaků) s různým použitím (samohlásky, sykavky, přídech a podobně).

Prvotní písmena se skládala z telco (stonku) a lúva (obloučku). Formy 1–4 se pokládaly za normální. Stonek bylo možno zvednout, jako u písmen 9–16, nebo zkrátit, jako u 17–24. Oblouček mohl být otevřený, jako v sadě I a III, nebo zavřený, jako v sadě II a IV, v obou případech mohl být zdvojen, jako u písmen 5–8.

  I II III IV
1 1 tinco
1 tinco
2 parma
2 parma
3 calma
3 calma
4 quesse
4 quesse
2 5 ando
5 ando
6 umbar
6 umbar
7 anga
7 anga
8 ungwe
8 ungwe
3 9 thúle/súle
9 thúle
10 formen
10 formen
11 harma/aha
11 harma
12 hwesta
12 hwesta
4 13 anto
13 anto
14 ampa
14 ampa
15 anca
15 anca
16 unque
16 unque
5 17 númen
17 númen
18 malta
18 malta
19 noldo
19 noldo
20 nwalme
20 nwalme
6 21 óre
21 óre
22 vala
22 vala
23 anna
23 anna
24 vilya
24 vilya
  25 rómen 26 arda 27 lambe
27 lambe
28 alda
  29 silme 30 silme nuquerna 31 áre/esse 32 áre/esse nuquerna
32 áre/esse nuquerna
  33 hyarmen 34 hwesta sindarinwa 35 yanta 36 úre

Můžete si vybrat, jestli použijete patkový nebo bezpatkový font. Šířka náramků je stejná, 16 uzlíků. Stříháme tedy vždy 16 psacích (černých) + 1 podkladovou nit.

Přídatná písmena jsem zatím převedla do uzlíků jen dvě, jedná se o znaky číslo 27 a 32, které jsou obsaženy v nápisu Aš nazg durbatulûk (=Jeden prsten vládne všem).

Tip: stáhněte si celou tabulku Tengwar ve formátu PDF nebo GIF!


Náramek One Ring to Rule Them All, realizace a foto: Anna Kálalová

Náramek One Ring to Rule Them All, realizace a foto: Anna Kálalová

Náramek One Ring to Rule Them All, realizace a foto: Anna Kálalová


Transkripce z češtiny do Tengwar

Záměrně zde neuvádím fonetickou podobu jednotlivých písmen. Šlo mi hlavně o to, převést fëanorská písmena do co nejúspornějšího fontu, aby je bylo možné použít při vázání vzorů na náramky do čtvercové sítě. Nicméně narazila jsem na on-line program, který převádí česky psané texty do tengwar, třeba se vám bude hodit.

Pomocí něj si můžete převést libovolný text z češtiny psané latinkou do češtiny psané Tengwarem: http://www.tengwar.art.pl/tengwar/ott/start.php?l=en (autorem této verze české transkripce je Tomáš Němec).

Tip: Nastavte si jako input language češtinu (Czech), a jako output format PNG.

Jméno Helena přepsané foneticky do písma TengwarPříklad: moje křestní jméno, tj. Helena. Písmena HLNA (hyarmen, lambe, númen, tehtar A) zbývající dvě samohlásky E jsou vyjádřeny znaky tehtar, které vypadají jako čárky nad L a N.

Pozor! Tengwar je písmo, které zapisuje mluvenou řeč foneticky. V češtině je řada slov, která se foneticky zapisují, ale také spousta slov, pro která to neplatí. Do programu pro transkripci byste měli psát např. Václaf (a ne Václav), Oťík (a ne Otík), Luďek (a ne Luděk), Vjera (a ne Věra), Zbiňek (a ne Zbyněk)... aby se vám čeština do Tengwar převedla co nejpřesněji. Více o téhle problematice najdete na stránce České Tengwar.

Copyright © Helena Tesařová