One Ring to Rule Them All

Tento vzorek se vztahuje ke knize Pán Prstenů od J. R. R. Tolkiena. Je to náramek vázaný do čtvercové sítě. Najdete tu dvě varianty nápisu "Jeden prsten vládne všem".

Zdroj: www.tengwar.art.plZnámý nápis na prstenu je napsán elfským písmem Tengwar jazykem Mordoru (černou řečí Mordoru). Zde vidíte celý nápis, jeho fonetický přepis a anglické znění. Do češtiny se překládá: "Jeden prsten vládne všem, Jeden jim všem káže, Jeden všechny přivede, do temnoty sváže."

1. verze (patkové písmo, serif)

One Ring 1, návodRozměr obrázku: 90 x 16 uzlíků.

Počet nití: 2 modré (krátké, okrajové) + 14 černých + 1 modrá (dlouhá hlavní).

Zdrojový obrázek (pro případnou editaci): One Ring 1, zdrojový obrázek


Náramek One Ring to Rule Them All, realizace a foto: Anna Kálalová

Náramek One Ring to Rule Them All, realizace a foto: Anna Kálalová

Náramek One Ring to Rule Them All, realizace a foto: Anna Kálalová


2. verze (bezpatkové písmo, sans-serif)

One Ring 2, návodRozměr obrázku: 86 x 16 uzlíků.

Počet nití: 2 modré (krátké, okrajové) + 14 černých + 1 modrá (dlouhá hlavní).

Zdrojový obrázek (pro případnou editaci): One Ring 2, zdrojový obrázek


Jeden prsten. Zdroj: lordoftherings.net Právě na tomto prstenu, který jsi viděl hladký a nezdobený, se dosud dá přečíst písmo o němž zanechal zprávu Isildur, má-li člověk vůli dost silnou, aby ten kousek zlata vložil na chvíli do ohně. To jsem udělal a tohle přečetl:

"Aš nazg durbatulűk, aš nazg gimbatul, aš nazg thrakatulűk agh burzum-iš krimpatul."

Změna v čarodějově hlase byla ohromující. Náhle zazněl výhružně, mocně a tvrdě jako kámen. Přes polední slunce přešel stín a na verandě jako by se na okamžik zatmělo. Všichni se zachvěli a elfové si zacpali uši.

"Ještě nikdy se žádný hlas neodvážil vyřknout slova v oné řeči v Imladris, Gandalfe Šedý," řekl Elrond, když stín přešel a společnost opět vydechla.

(Společenstvo prstenu, II/2: Elrondova rada, překlad Stanislava Pošustová)


Jeden prsten. Zdroj: www.lordoftherings.net Upon this very ring which you have here seen held aloft, round and unadorned, the letters that Isildur reported may still be read, if one has the strength of will to set the golden thing in the fire a while. That I have done, and this I have read:

"Ash nazg durbatulűk, ash nazg gimbatul, ash nazg thrakatulűk agh burzum-ishi krimpatul."

The change in the wizard's voice was astounding. Suddenly it became menacing, powerful, harsh as stone. A shadow seemed to pass over the high sun, and the porch for a moment grew dark. All trembled, and the Elves stopped their ears.

"Never before has any voice dared to utter the words of that tongue in Imladris, Gandalf the Grey," said Elrond, as the shadow passed and the company breathed once more.

(The Fellowship of the Ring, II/2: The Council of Elrond)

Copyright © Helena Tesařová